LANDSCAPES OF THE MIND

 

 

 Welkom op mijn website.

In het labyrinth van mijn gedachten ben ik op zoek naar een manier, mijn manier, om de werkelijkheid weer te geven. Ik doe dat op een intuïtieve manier. Elk schilderij  zie ik als een wereld op zichzelf, met zijn eigen vormentaal en met zijn eigen kleuren. En met zijn eigen betekenis.

Een dergelijke wereld is voor ieder die hem ziet verschillend. Met behulp van zijn verbeeldingskracht kan hij er zijn eigen invulling aan geven.

Uitgangspunt voor mijn schilderijen is een bepaald beeld dat ik voor ogen heb, soms ga ik uit van bepaalde kleuren of vormen.  Mijn werkwijze is spontaan, een proces van improvisatie, waarbij het schilderij zijn vorm krijgt tijdens het maken.

De werken zijn hiermee de weergave van innerlijke beelden en emoties : 'landscapes of the mind'.

Het karakter van mijn werk is een spanningsveld tussen figuratief en abstract, met surrealistische elementen.

 

 

LANDSCAPES OF THE MIND

 

Welcome to my website.

In the labyrinth of my mind I am looking for a way, my way, to show the reality.

I do so in an intuitive way. Each painting I see as a world in itself with its own design language and its own colors. And with its own meaning.

Such a world is different for everyone who sees it. Using his imagination, he has his own practicalities.
The starting point for my paintings is an image I have in mind, sometimes I go out of certain colors or shapes. My process is spontaneous, a process of improvisation, where the painting takes shape during manufacture.
The works are thus the representation of inner images and emotions, "landscapes of the mind".
The nature of my work is a tension between figurative and abstract, with surrealistic elements.